logo Circum-Disc on YouTube Circum-Disc on Facebook Circum-Disc on Twitter Circum-Disc on Deezer Circum-Disc on Spotify 0 ITEM(S)
microcidi
GGRIL – FAÇONS 2019
GARBOWSKI / CRUZ / ORINS – LINES OF FLUX 2018
RENÉ LUSSIER QUINTETTE 2018
BRÛLEZ LES MEUBLES 2018
KAZE – ATODY MAN 2018
WEI3 – SINGLA/GARBOWSKI/ORINS – KALIKO 2016
THOMAS GRIMMONPREZ TRIO – KALEIDOSCOPE 2016
SAKAY – ANTIPODES 2015
OUTRE MESURE – LA LIGNE PERDUE 2015
KAZE – UMINARI 2015
GARBOWSKI – CRUZ QUARTET – RASHOMON EFFECT 2013
KAZE – TORNADO 2013
[nu] 2013
JÉRÉMIE TERNOY TRIO – BILL 2012
VAZYTOUILLE 2011
KAZE – RAFALE 2011
ARSIS -DÉSORDRES 2010
TERNOY/CRUZ/ORINS – LE GORILLE 2009